Workshop REC 2022

A MÉS A MÉS DEL PRIMER TEST, EN EL MARC DEL RECLAB TAMBÉ S’ORGANITZEN ACTIVITATS DE CAIRE FORMATIU, COM EL WORKSHOP QUE ES DESENVOLUPARÀ EL MATÍ DEL DIA 1 DE DESEMBRE.

Les possibilitats d’absorció del mercat, de distribució i d’atracció de públics de totes aquelles noves propostes cinematogràfiques segueixen sent un camp d’àmplia reflexió dins de la indústria. Sota aquesta motivació, RECLab organitza un workshop preparatori per a les presentacions del Primer Test, el dia anterior a l’inici del laboratori. Aquesta jornada està destinada als projectes seleccionats del Primer Test, així com als participants de les trobades one-to-one. 

El workshop té una durada de cinc hores i es pretén incidir en qüestions com el coneixement del propi projecte, la seva inserció en el context i el màrqueting del projecte, així com circuits disponibles i la creació d’audiències. Els i les professionals que participaran a l’edició 2022 són els següents:

Marjorie Bendeck

Directora, fins el 2012, del comitè de selecció de Berlinale Talents. Ha treballat amb fons i iniciatives de formació tant a Europa com a Llatinoamèrica. És consultora a espais com el Mediterranean Film Institute, Locarno Open Doors, IFFR Pro i Berlinale World Cinema Fund, entre altres. També dirigeix el mercat de co-producció Connecting Cottbus.

Álvaro Vega

Expert en comunicació i màrqueting audiovisual, ha acompanyat la promoció de més de 150 pel·lícules. Va ser director de Màrqueting i Cap de Premsa de Vértigo Films entre 2007 i 2012, i en l’actualitat desenvolupa la seva tasca a l’agència DobleSentido, especialitzada en la indústria audiovisual.

Isona Admetlla

A banda de coordinar la Berlinale-World Cinema Fund, ha fet de jurat en diversos comitès de selecció per ajudes a la producció. Sociòloga, consultora, dissenyadora i gestora d’audiències, forma part del comitè de selecció de Málaga Festival Fund i també de l’ICAA, l’ICEC, Media Single Project i Slate Funding, entre d’altres.

Les persones que podran assistir a aquest workshop són les que representin els projectes participants del Primer Test. Enguany, el RECLab ofereix la possibilitat als participants dels one-to-one d’assistir, previ pagament d’una quota de 25€, la qual dóna accés al workhop professional del matí, a la inauguració del RECLab el mateix dia 1 a les 20h, i a 4 tiquets per assistir a passis del Festival. 

Organitza:

Amb el suport de: