UNREST

Fa molt de temps, a la Suïssa del 1877, l’anarquisme comença a bombollar en una petita rellotgeria industrial. Els treballadors corren d’un costat per l’altre, saltant de fus en fus horari, ja que ni l’ajuntament ni la fàbrica, i ni tan sols correus, es posen d’acord per aclarir quina és l’hora exacta. En aquesta societat proto-taylorista, on s’equivoca el ritme de producció i fins al mateix temps són els de sempre, un grup de treballadors formarà un sindicat associat amb la Primera Internacional, cosa que els portarà a una petita revolució inesperada.

El cineasta suís Cyril Schäublin acobla oficiós una trama aparentment senzilla però assenyadament complexa que, perdonin el xiquet, funciona com un rellotge suís: és infal·lible. Els qui s’atreveixin a entrar en els seus mecanismes hi trobaran el plaer irresistible de les pel·lícules ben fetes.