Política de privacitat

1. Política de privacitat

PLAY Acció Cultural (entitat organitzadora del REC Festival) és propietària del lloc web www.festivalrec.com (en endavant “el lloc web”) i informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recabats per la navegació o cumplimentació de formularis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, PLAY Acció Cultural garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

L’ús d’aquesta web implica l’aceptació d’aquesta política de privacitat.

2. Recollida, finalitat i tractament de dades

PLAY Acció Cultural té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web pel que fa a la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o omplint els formularis inclosos al lloc web. En aquest sentit, PLAY Acció Cultural serà considerada com a responsable de les dades recollides mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Alhora PLAY Acció Cultural informa als usuaris de que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla:

  1. L’enviament d’informació i notícies sobre el Festival REC als usuaris que completin el formulari d’inscripció a la nostra newsletter (gestionada mitjançant la plataforma Mailchimp)
  2. La recepción de candidatures per al concurs d’imatge del festival (gestionada mitjançant formulari Google)
  3. La recepció de vots per al concurs d’imatge del festival (gestionada mitjançant formulari Google)
  4. La recepció de candidatures per a la convocatòria de presentació de pel·lícules per al programa del festival  (gestionada mitjançant formulari Google)

3. Implicació de la introducció de  les dades i comunicació d’informació a tercers

Mitjançant la introducció de les dades, l’usuari dona el seu consentiment de forma inequívoca respecte a la present Política de Privacitat, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat de les mateixes, perquè procedim al tractament de les dades facilitades per a les finalitats esmentades. El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de rebre informació de PLAY Acció Cultural i Festival REC; així com d’inscriure’s a les convocatòries.

PLAY Acció Cultural informa als usuaris de que les seves dades personals no seran cedides a tercers, amb la salvetat de que aquesta cessió estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades quan PLAY Acció Cultural disposi de consentiment exprés de l’usuari.

4. Drets dels usuaris

Des de PLAY Acció Cultural garantim en tot cas a qualsevol usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes disposats a la legislació vigent. Amb aquest objectiu, els usuaris poden accedir als seus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça electrònica info@festivalrec.com, indicant en l’assumpte: Drets ARCO, i adjuntant fotocòpia del DNI.

Alhora, els usuaris tenen dret a retirar el consentiment prestat al tractament de les seves dades en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. Els usuaris també tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Les dades que faciliti qualsevol usuari es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i durant el termini pel qual puguin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari amb aquesta finalitat, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes. PLAY Acció Cultural es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, si bé remetrà informació expressa sobre qualsevol modificació que es realitzi a la present Política de Privacitat.

Per qualsevol dubte quedem a disposició dels usuaris a l’adreça info@festivalrec.com.