Avís Legal

Dades identificatives

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2.002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, els informem que les dades identificatives de l’associació propietària del lloc web www.festivalrec.com són les següents:

Denominació Social: PLAY Acció Cultural
Nif / Cif: G43667864
Domicili Social: C/ Arquitecte Rovira 2, 43001 Tarragona
Telèfon: +34 977216281
Correu electrònic: info@festivalrec.com

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de la web, el seu codi font, textos, dissenys gràfics, imatges (tret de les proporcionades per tercers), fotografies, so, estructura de navegació, bases de dades, així com  els diferents continguts, són titularitat de PLAY Acció Cultural i estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial. Qualsevol reproducció, publicació total o parcial, distribució, comercialització o transformació de continguts que no hagin estat expressament autoritzats, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la llei.

L’associació PLAY Acció Cultural podrà exercir totes les accions administratives, civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Accés i usuaris de la pàgina web

La Web www.festivalrec.com ha estat desenvolupada amb l’objectiu de proporcionar informació i documentació relacionada amb l’associació i amb totes les activitats organitzades per aquesta, facilitar la participació i el seguiment de les activitats proposades, donar accés als serveis que ofereix i permetre la realització dels tràmits relacionats amb aquestes.

L’accés al lloc Web www.festivalrec.com estableix a qui el realitza la condició d’Usuari, podent aquest utilitzar única i exclusivament el material que aparegui al lloc Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials, tret que hi hagi permís previ per escrit. L’accés i utilització de tota la informació, dades i continguts de les pàgines web del lloc www.festivalrec.com es realitzarà sota la única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, comprometent-se aquest a fer un bon ús dels serveis i continguts, que mai podran ser utilitzats per a activitats il·lícites. L’usuari accepta totes i cadascuna de les condicions d’ús aquí especificades.

L’associació PLAY Acció Cultural es reserva el dret de modificar, ampliar, suprimir part del contingut, configuració, presentació, especificacions i serveis de forma unilateral i sense previ avís a l’Usuari. Així mateix, es reserva el dret a modificar les presents condicions d’ús, així com qualsevol altra condició de les contingudes en el lloc web www.festivalrec.com.

L’associació PLAY Acció Cultural no garanteix la inexistència d’errors a l’accés al lloc Web, al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat adequadament, encara que farà servir els seus millors esforços per evitar-los, subsanar-los o actualitzar-los.

Quan l’usuari aporti dades de caràcter personal per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals de ls usuaris serà d’aplicació el disposat a la nostra Política de Privacitat per tal de complir amb la normativa de protecció de dades vigent.

Legislació aplicable y jurisdicció

En el supòsit que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o aplicació de les presents condicions, o bé amb l’ús del lloc web, l’associació PLAY Acció Cultural i l’Usuari acorden, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que pugui correspondre’ls, sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents al domicili de l’associació PLAY Acció Cultural.