XX Edició: del 2 al 8 de desembre de 2020

Edició Física: Teatre Tarragona // Edició online a Filmin del 26/11 al 16/12

Projeccions prèvies al CaixaForum Tarragona del 3/11 al 24/11

The Heart

Director Fanni Metelius
Country Suècia // Language VO Suec i Anglès SUB Castellà // Any 2018 // Durada 99'
Càsting Fanni Metelius, Suzanne Reuter i Leona Axelsen

Inèdita a Filmin
Guanyadora del REC de 2018.

Mika i Tes­fay es tro­ben a l’escola d’art d’Esto­colm. Flir­te­gen, però de seguida es veu que alguna cosa pot pas­sar. Ella fotògrafa, ell músic, el pri­mer amor i les ganes de men­jar-se el món. Després d’un inici ful­gu­rant, la pel·lícula amaga d’altres detalls en què fixar l’atenció, els plecs sota la llu­en­tor dels llençols com­par­tits. L’actriu, guio­nista i direc­tora Fanni Mete­lius (sí, és la Fanni de Fuerza mayor), després d’una cele­brada car­rera al món del curt, es llença de ple a retra­tar el sub­til joc de poders en l’amor con­tem­po­rani. I ho fa amb un relat que varia de ritme com els beats de les fes­tes que van de Göteborg a Eivissa, per mos­trar amb tota la força i cru­esa una història d’amor. Sí, tot just una història d’amor. Però on mos­tra la incer­tesa, el des­encís i la joia d’una relació de manera cla­ri­vi­dent, i amb una sen­si­bi­li­tat (per la imatge, el so i els sen­ti­ments) no vista al cinema euro­peu dels últims anys.

If you love me, why don’t you fuck me!

Raons per veure-la: Guanyadora al REC 2018 amb un Jurat en el qual hi eren presents directores com Celia Rico (“Viaje al cuarto de una madre”) o Alba Sotorra (“Game Over”, “Comander Arian”).