Proposta #6 – Imatge REC 2018

Explicació del concepte de proposta gràfica:

Quan parlem de fer cinema, parlem d’utilitzar tres elements claus i essencials: la vista, l’oïda i el gest. Sense oblidar que quan naixem, el primer amb el que descobrim el món són els dits, les nostres mans són els nostres ulls. A l’imatge podem veure la fusió d’aquests tres elements, on podem observar la lletra R, que forma una mena de forat de visió per on mirem; la lletra E que seria el gest o el tacte i la lletra C, l’orella i el sentit de l’oïda.