data
Play acció cultural

PLAY Acció Cultural és una associació cultural sense ànim de lucre que va néixer amb la intenció de promoure la cultura mitjançant l’organització d’actes culturals, i obrint nous espais als creadors.

Aquesta acció se centra més concretament en l’àmbit audiovisual, promovent nous autors i diverses formes de presentació de les seves obres més enllà de les fórmules i els espais convencionals. Aquesta tasca se sublima en una activitat que és el puntal de la programació anual de PLAY Acció Cultural: la celebració del REC. Festival de Creació Audiovisual de Tarragona.

Després de set anys de celebració ininterrompuda, el festival ha anat creixent en participació (de públic, concursants i convidats), pressupost, relació amb institucions(Ajuntament, URV, Generalitat, Consell Comarcal, etc..), entitats, i incidència en la ciutadana. Això ens ha portat el sobrenom, en l’última edició, de Festival de Cinema de Tarragona, arribant a a més de 6000 espectadors, durant 6 dies, en 5 espais diferents de la ciutat.

Això no obstant, la divulgació dels nous mitjans de creació i comunicació, i els nous autors i artistes audiovisuals és una tasca que necessita un treball constant i continu.

Així, el Festival REC no limita les seves activitats a la setmana de la seva celebració. Les seves accions s’estenen al llarg de l’any mitjançant diverses actes, ja sigui d’organització directa o la col·laboració amb d’altres entitats. Actes a la ciutat de Tarragona o la seva província, a l’àmbit de Catalunya, o fins i tot a accions d’abast internacional, i que es manifesten en d’altres festivals, publicacions o programes de televisió.

D’altra banda també existeix una línia oberta de col·laboració amb d’altres entitats. Si el 2005 el préstec de fons d’obres de l’arxiu REC per al Departament de Cultura de la Generalitat en l’organització del ProjectArt. Mostra de Videocreació, que es va celebrar des de maig a desembre de 2005 als ST de Cultura a Tarragona i al Museu d’Història i Art de Reus, al 2006 la col·laboració va ser en altre direcció. Així obres presents a la selecció de ProjectArt 2006 van poder participar a la secció Autors de Tarragona del REC.

Programa per dies
ABRIL - MAIG 2009

DS

DG

DL

DM

DX

DJ

DV

DS

1
2
Spots
Prèviament a REC ...
logo festivalrec